top of page
  • nppworks

ชมโครงการส่วนตัวแบบ Real Time ข้อมูลครบรอบด้าน เหมือนมาชมบ้านด้วยตัวเอง

Updated: Jan 8ล้านนาเลควิว เชียงใหม่ VIRTUAL YOUR เปิดให้ชมโครงการแบบออนไลน์ ผ่านทาง LINE video call แบบส่วนตัวกับฝ่ายขายของโครงการ สะดวกสบาย ข้อมูลครบถ้วน เสือนมาเยี่ยมชมโครงการด้วยตัวเอง

26 views0 comments

Comments


bottom of page