ผังและราคาที่ดิน

ที่ดินไม่ติดน้ำ           ราคาเริ่มต้น  13,900  บาท   ต่อตารางวา

ที่ดินติดน้ำเล็ก         ราคาเริ่มต้น  14,900 บาท   ต่อตารางวา

ที่ดินติดทะเลสาบ     ราคาเริ่มต้น  15,900 บาท  ต่อตารางวา

ผังและแผนที่โครงการ_๒๐๐๔๒๓_0003