top of page

วิธีเลือกซื้อบ้านให้ถูกทำเลและถูกใจ

      การเลือกซื้อบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเชียงใหม่ หรือบ้านในจังหวัดอื่น ๆ ก็ล้วนแล้วแต่ต้องคำนึงถึงทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญ หลายคนอาจเลือกซื้อบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากญาติหรือครอบครัว หลายคนอาจเลือกซื้อบ้านที่อยู่ใกล้กับที่ทำงาน แต่ทราบหรือไม่ว่าการเลือกทำเลบ้านด้วยเหตุผลเหล่านี้ อาจทำให้เสียโอกาสดี ๆ บางอย่างไป

 

      หลักการเลือกซื้อบ้านเพื่อให้ได้ทำเลบ้านที่ถูกใจนั้น นิยมใช้หลักการเปรียบเทียบทำเล โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ครบตามลำดับ ได้แก่

 

1. ศึกษาเรื่องทำเล

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทำเลให้ได้มากที่สุด เช่น สภาพภูมิอากาศ กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในทำเลนั้น ๆ ความสะดวกสบายในการเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ได้รับจากภาครัฐ

 

2. เปรียบเทียบข้อมูล

นำข้อมูลรายละเอียดทุก ๆ ด้านของทำเลแต่ละแห่งที่รวบรวมได้มาเปรียบเทียบกัน เพื่อพิจารณาว่าทำเลไหนมีความน่าสนใจมากกว่า โดยการเปรียบเทียบให้อิงเกณฑ์ความต้องการ วัตถุประสงค์ และความชื่นชอบส่วนตัวของผู้ซื้อเป็นสำคัญ

 

3. วิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ

เมื่อได้ข้อมูลจากการเปรียบเทียบเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งของบ้านและที่ดินมาแล้ว ก็ควรตรวจสอบหาข้อมูลและวิเคราะห์ให้ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ อย่างละเอียดอีกครั้ง ดังนี้

- การลงไปสำรวจทำเลด้วยตนเอง เพื่อสัมผัสภูมิอากาศและบรรยากาศต่าง ๆ ในสภาพจริง ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ทราบข้อมูลได้ดีมากกว่าเพียงการสอบถามเอาจากคนอื่น

- สำรวจความสะดวกสบายในการเดินทางและการเข้าถึง เนื่องจากทำเลที่อยู่ห่างไกลและไม่สะดวกในการเดินทาง มักมีผลกระทบตามมาได้อีกหลายเรื่อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเสียเวลา และความสะดวกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

- ประเภทของบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้น เนื่องจากประเภทบ้านในแต่ละทำเล เช่น ตึกแถว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม หรืออพาร์ตเมนต์ จะเป็นตัวบ่งบอกให้ทราบถึงคุณภาพของสังคมผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้นได้เป็นอย่างดี

 

     จากวิธีในข้างต้น ลักษณะเด่นที่สุด คือ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทำเลได้มากและละเอียดกว่าคนอื่น ๆ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการค้นพบบ้านในทำเลที่เหมาะสม ซึ่งสามารถใช้ได้กับการเลือกซื้อบ้านในทุกจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นบ้านเชียงใหม่ หรือในทำเลของจังหวัดอื่น ๆ ก็ตาม

                                                                            --------------------------

bottom of page