top of page

การเลือกซื้อบ้านให้มีอนาคต

หลายคนคิดว่าการเลือกซื้อบ้านนั้น ควรเลือกเพื่อให้ได้บ้านที่ถูกใจในทำเลที่เหมาะสมก็เพียงพอ แต่ทราบหรือไม่ว่า การเลือกซื้อบ้านก็ควรคำนึงถึงอนาคตด้วย ไม่ว่าจะเลือกซื้อบ้านในทำเลไหน เป็นบ้านเชียงใหม่ บ้านในจังหวัดใด ก็สามารถเลือกบ้านให้มีอนาคตได้ โดยอาศัยหลักการเบื้องต้นดังนี้

 

1. การตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน

บ้านที่ได้รับการออกแบบและตกแต่งอย่างสวยงามทั้งภายในและภายนอก ทั้งยังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น สามารถยกระดับบ้านให้มีมูลค่าสูง โดดเด่นน่าสนใจ เป็นที่ต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้

 

2.​ ทำเลที่ตั้ง

สำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้น ทำเลที่ตั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ดังนั้นจึงควรเลือกบ้านที่อยู่ใกล้กับถนน สถานีรถไฟ สถานีรถประจำทาง หรือสนามบิน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง เพราะหากบ้านตั้งอยู่ในจุดที่ห่างไกลจากปัจจัยด้านการคมนาคม เข้าถึงได้ยาก มูลค่าของบ้านก็จะลดลง ดังนั้นการเลือกที่ดินและทำเลในการปลูกสร้างบ้านจึงควรมองประเด็นเหล่านี้ด้วย เพื่อให้บ้านนั้นตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างสมบูรณ์

 

3.​ โครงสร้างบ้าน

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ คือ การวางรากฐานของบ้านให้แข็งแรง แลมีโครงสร้างบ้านที่มั่นคงและได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น เสา คาน เพดาน ควรได้รับการรับรองหรือผ่านการตรวจงานจากวิศวกร สถาปนิก ซึ่งวัสดุก่อสร้างที่นิยมนำมาปลูกสร้างโครงสร้างในปัจจุบันมีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ไม้ เหล็ก คอนกรีต นอกจากจะเพิ่มอายุการใช้งานให้กับโครงสร้างของบ้านแล้ว ยังช่วยทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้อยู่อาศัยและผู้ที่สนใจอีกด้วย

 

4.​ มีพื้นที่สีเขียว

เพราะสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีและส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย รวมถึงสุขภาพจิตของผู้อยู่อาศัยในบ้าน ยิ่งไปกว่านั้นยังเพิ่มมูลค่าของบ้านให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นได้อีก เป็นทางเลือกและการตัดสินใจเช่าหรือซื้อบ้านเป็นอันดับแรกๆของผู้อยู่อาศัยในยุคนี้ สมัยใหม่

 

5.​ สาธารณูปโภค

น้ำประปา ไฟฟ้า โทรคมนาคม ต้องพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย  เช่น ระบบน้ำไม่รั่วซึม สามารถใช้งานระบบไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตต้องใช้งานได้เป็นปกติ

 

6.​ ความปลอดภัย

แนวทางการปฏิบัติ คือ ปลูกสร้างรั้วหรือกำแพงที่มีความสูงอยู่ในระดับที่ปลอดภัย หรืออาจใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยให้เราสามารถสอดส่องผู้มาเยือนจากภายในตัวบ้านได้ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมและเตือนภัยในรูปแบบต่าง ๆ

 

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย หรือเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ก็ควรเลือกซื้อบ้านโดยคำนึงถึงอนาคตด้วยกันทั้งสิ้น เพราะบ้านที่ดี ควรมีอายุการใช้งานอยู่กับเราอย่างมั่นคงแข็งแรงไปอีกนาน แม้ว่าระยะหลังมานี้ หลายคนจะเริ่มสนใจลงทุนในบ้านเชียงใหม่มากขึ้น แต่ก็มีอีกจำนวนไม่น้อยที่เลือกซื้อบ้านเชียงใหม่เพื่ออยู่อาศัยเอง ดังนั้นจึงควรใช้หลักการข้างต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย จึงจะเป็นการดีที่สุด

------------------------

bottom of page