top of page

5 ข้อคิดก่อนซื้อที่อยู่อาศัย

โครงการล้านนาเลควิว

ระยะหลังมานี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด บ้านเชียงใหม่ และบ้านในจังหวัดต่าง ๆ ก็เป็นทำเลที่หลายคนกำลังสนใจ วันนี้เราจึงนำเอา 5 ข้อคิดก่อนซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ มาฝากกัน

 

1. ควรวิเคราะห์ทำเลด้วยตัวเอง

เพราะการฟังข้อมูลจากผู้อื่น อาจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง การลงสำรวจและวิเคราะห์ทำเลของบ้านหรือที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง ตามเวลาต่าง ๆ เช่น เช้า กลางวัน กลางคืน จะช่วยให้ได้ข้อมูลและรายละเอียดที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด และช่วยเพิ่มโอกาสในการได้บ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ถูกใจและถูกทำเลได้มากขึ้น

 

2. ไม่ควรใช้แต่อารมณ์ในการตัดสินใจ

เมื่อมีความชอบ พอใจ หรือถูกใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นธรรมดาที่มนุษย์จะตัดสินใจเลือกซื้อสิ่งนั้นโดยไม่ศึกษาข้อมูล หรือไม่ตัดสินใจอย่างรอบคอบรอบด้าน แต่การเลือกซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์นั้น ใช้เพียงอารมณ์อย่างเดียวไม่ได้ จึงควรจัดสมดุลระหว่างความชอบและข้อมูลรายละเอียดที่ศึกษามาให้ดีก่อนตัดสินใจ

 

3. ตั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจน

ควรกำหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจนว่าการซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อพักอาศัยอยู่เอง หรือเพื่องลงทุนเก็งกำไร เนื่องจากหลักการในการเลือกมีความแตกต่างกัน

 

4. ควรซื้อที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับกำลังของตนเอง

นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายยิบย่อยในการดำเนินการแล้ว ก็ยังควรคำนึงถึงกำลังของตนเองในการผ่อนบ้านด้วย โดยทั่วไปควรผ่อนบ้านในอัตรา 25% ของรายได้ และมากสุดไม่เกิน 35% ของรายได้ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าเกินกำลัง และนำไปสู่หายนะทางการเงิน หรือผ่อนไม่ไหว ต้องขายต่อในราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เพราะร้อนเงินได้ด้วยเช่นกัน

 

5. อย่าเห็นแก่ของถูก

หลายคนอาจเปรียบเทียบทำเล และข้อมูลที่ได้ศึกษามา โดยใช้ราคาเป็นหลักเกณฑ์สำคัญ ซึ่งอาจไม่ถูกต้องเสียทีเดียว เพราะการเปรียบเทียบข้อมูลที่ดีนั้น ควรเปรียบเทียบบนพื้นฐานความต้องการของตนเอง หากเรามัวให้ความสำคัญกับราคาบ้าน แต่การเดินทางเข้าถึงไม่สะดวกและไม่มีความปลอดภัย ก็ไม่ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่ดีหรือคุ้มค่า

 

ไม่ว่าจะเลือกซื้อบ้านในทำเลใด ก็ควรคำนึงถึงหลักการในข้างต้นก่อนตัดสินใจซื้อเสมอ ซึ่งหลักการเหล่านี้ก็สามารถใช้ได้กับการเลือกซื้อบ้านในทุกทำเล ไม่ว่าจะเป็นบ้านเชียงใหม่ หรือบ้านในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้บ้านที่ถูกใจและถูกทำเลนั่นเอง

                                                                                            -----------------------------

bottom of page